Welkom

 

 

De Stichting werkt onder de naam Stichting United Bikers Against Abuse Europe (U.B.A.A.)

unitedOns doel is om als motorrijders seksueel misbruikte en mishandelde kinderen onbeperkte vriendschap te bieden. Om zo te proberen het zelfvertrouwen van deze kinderen te herstellen. Zodat ze geen angst meer hebben voor de wereld waarin ze leven en ze hun toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Iedere vrijwilliger heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) en krijgt regelmatig training. Een vrijwilliger kan niet zomaar kinderen begeleiden. Een ieder loopt eerst mee als supporter. Om zo de mensen te leren kennen en te leren wat het support united bikerswerk nu eigenlijk inhoudt. Van de andere kant kijkt United Bikers Against Abuse Europe in dat jaar of de vrijwilliger het omgaan met deze kinderen aankan.

Vrijwilligers vervullen belangrijke taken. Ze helpen op beurzen, feesten en braderieën waar U.B.A.A. met een kraam staat. Ze ondersteunen actief ritten voor kinderen en awareness evenementen. Ook op speciale dagen voor kinderen die georganiseerd worden zijn de vrijwilligers van groot belang. Uiteraard verschijnen ze op iedere maandelijkse meeting van hun chapter om daar bijgepraat te worden, hun mening te geven en uiteraard om getraind te worden. Een supporter word nooit gevraagd om iets te doen dat een member niet zelf ook gedaan heeft.

United Bikers Against Abuse Europe werkt samen met bestaande organisaties die kinderen helpen en beschermen. Met ruim 110 000 gevallen van kindermishandeling per jaar in Nederland alleen al, zijn de Bikers van United Bikers Against Abuse Europe in veel gevallen een uitstekende aanvulling op de bestaande hulpverlening. Ook bij de ondersteuning van kinderen die met seksueel misbruik te maken hebben gehad, kunnen de bikers helpen met het terugkrijgen van zelfvertrouwen.

Geen kind mag in angst leven voor de wereld waarin ze opgroeien. United Bikers Against Abuse Europe geeft hulp en ondersteuning waar mogelijk.

Hulp nodig? Of een vraag? Vrijwilliger worden? Mail ons! info@ubaa.eu

 

 ONZE BELOFTE

Waar anderen zijn gestopt, hebben wij het stuur in eigen hand genomen. We vonden ons leven, op de weg. Ons bestaan heeft een duidelijk doel. Rijden in de wind, levend zoals wij dat willen. We zijn vrijwillig opgestapt en ons hart is niet meer afgestapt. We rijden op motoren, omdat we ervan genieten de elementen van de natuur te voelen. Onze motor is geen speelgoed of statussymbool. Het is een deel van onszelf. Onze motor zal er nog zijn als Hij ons heeft geroepen. Daardoor is het een erfenis.

We hoeven ons niet beter te voelen dan anderen. We zijn geduldig en volgen onze innerlijke stem. We rijden met een groep vrienden die elkaars gedachten delen en leven omdat vrijheid ze stuurt. Lasteren, roddelen en liegen kunnen we niet. We zijn deel van een eenheid die geen grenzen kent.  We hebben besloten om misbruikte en mishandelde kinderen te  helpen als Biker. Omdat de vriendschap, het vertrouwen in mijn Brothers en de ongelimiteerde vrijheid die we in ons leven hebben leren kennen een beter mens van ons heeft gemaakt. Dit willen we overdragen aan beschadigde kinderen. Zodat ze op kunnen groeien met het vertrouwen dat ergens altijd een plek voor ze zal zijn. Dat ze altijd kunnen terugvallen op hun Bikervrienden als het eens tegenzit.

We worden afgerekend op onze daden, niet op onze kleding. Staal, chroom, patches en leer zijn slechts het uiterlijk. Ons hart kent de onverbrekelijke belofte van vrijheid. De wetenschap dat we kunnen helpen stuurt ons leven. We zijn doeners, geen praters. We kopen hulp waar het nodig is niet af door geld in een collectebus te gooien maar helpen zelf waar mogelijk

Als deel van de schepping hebben we het recht er te zijn. Wanneer het tijd is voor de lange reis, zullen we welkom zijn naast onze Schepper. Hij zal ons kennen door onze daden en ons opnieuw laten rijden, langs Zijn ondoorgrondelijke wegen.